Optimal tryghed. INM er helt i front på
it-sikkerheden

ISO27001 cetificate

Vi kan gøre jer fri for alt det teknologiske,
så I kan fokusere på at styre jeres kantine.

Mogens Egeskov, Stifter og formand, inmSYSTEMS

Vi tilbyder den størst tænkelig it-sikkerhed i hverdagen for alle der anvender INM systemet, da vi siden 2019 har været certificeret ISO 27001. Det har vi valgt at gøre af flere årsager:

  1. Det øger vores kunders tryghed optimalt
  2. I hverdagen er der fokus for alle INM-medarbejdere på ISO´s fantastiske redskaber til korrekt håndtering af en hvilken som helst løsning der henfører til it-sikkerhed
  3. Der stilles ofte krav i flerbrugerhuse fra de forskellige virksomheder i større eller mindre grad om at systemejer skal fremlægge beviser for håndteringen af it-sikkerheden. Med ISO 27001 er dette bevis nok

Det betyder, at vi er i stand til at tilbyde løsninger til alle, store som små virksomheder, der stilles over for store krav til it-sikkerheden.

Vi anonymiserer ophørte brugere i systemet automatisk ved månedlige kørsler, besluttet af jer.
Det betyder, at I overholder krav til persondata og GDPR.